Nguyễn Ngọc Thanh Hà

2022
Trại hè: Singapore

Hà không phải là cô gái quá sôi nổi nhưng lại rất tự tin, mạnh mẽ và độc lập. Nếu thân hơn với con sẽ thấy con rất dễ gần và thú vị. Con chủ động trong các công việc nhóm, chủ động học hỏi với thầy cô. Trong các hoạt động nhóm con luôn là người có trách nhiệm, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân con cũng hỗ trợ và giúp đỡ các bạn trong team mình. Con thích thú với các hoạt động ngoại khóa và tham gia nhiệt tình.