Nguyễn Phan Phương Ngọc

2022
Trại hè: JIC

Phương Ngọc là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, có ý thức tự học và kỷ luật rất tốt. Con cũng rất nỗ lực trong học tập, thân thiện với các bạn trong trại hè!