Nguyễn Phương Hà Linh

2023
Trại hè: De La Salle

Hà Linh – (Aristia) là một cô gái sống tình cảm, nội tâm, ít biểu lộ cảm xúc nên các bạn trong trại hè thường chưa có nhiều cơ hội để hiểu hơn về con ở thời gian đầu. Trong học tập, con được giáo viên nhận xét là đã thay đổi khá nhiều sau một tháng học tập tại trại hè.

Về tiếng Anh, kỹ năng nói và kỹ năng viết của Hà Linh tiến bộ đáng kể. Về thái độ học tập, có thể nhìn thấy sự tin tin, chủ động và mạnh dạn thể hiện bản thân của con được cải thiện qua từng tuần, dù cho sức khoẻ của em đôi khi chưa được tốt.

Đặc biệt, cô gái này luôn chủ động giúp đỡ bạn bè trong lớp học, cũng như sẵn sàng bảo vệ bạn bè trong mọi hoàn cảnh. Chúc Hà Linh sẽ luôn giữ vững tinh thần học tập tốt mà con đạt được sau khóa học tại trại hè nhé!