Nguyễn Quốc Khánh

Position: JIC

Khánh có khả năng tư duy và suy luận tốt, kiến thức tiếng Anh khá vững. Con rất ngoan và tốt bụng, đã cố gắng trong việc tự giác học tập, biết chia sẻ cùng với bạn bè, biết giải quyết tình huống trong học tập.