Nguyễn Quỳnh Lâm

2022
Trại hè: Singapore

Quỳnh Lâm là cô bé ngoan, vâng lời giáo viên, nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và môi trường xung quanh. Được rất nhiều bạn bè và thầy cô yêu mến. Mặc dù con chưa tự tin thể hiện thuyết trình trước đám đông, nhưng rất năng nổ xung phong xây dựng bài vở trên lớp. Năng nổ, hướng dẫn các bạn tham gia các hoạt động ngoại khóa. Con cũng rất quan tâm và thường xuyên giúp đỡ người xung quanh.