Nguyễn Thái Thanh

2023
Trại hè: De La Salle

Thái Thanh là một cô bé năng động, vui vẻ, hoà đồng với các bạn con cũng là người sống tình cảm và chân thành mặc dù rất ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Con đã tự tin bày tỏ suy nghĩ và ý tưởng của mình và đã cố gắng hết sức để áp dụng những gì đã học được đặc biệt là trong giao tiếp. Con đã lấy được can đảm để nói nhiều hơn so với trước đây và có thể sử dụng một số từ vựng đã học trong khi nói.