Nguyễn Thanh Tùng

2020
Trại hè: VSLC

Thanh Tùng là một chàng trai hòa đồng, vui vẻ và dễ kết bạn. Con sẵn sàng nói ra ý kiến của mình và chủ động khi tham gia vào các công việc chung của trại đông và của nhóm.

Cùng team của mình, Tùng đã đạt huy chương đồng và danh hiệu dự án nhân đạo.