Nguyễn Thị Bảo Hân

2023
Trại hè: Singapore

Nguyễn Thị Bảo Hân – (Stella) là cô bé hướng nội, ít chủ động giao tiếp với mọi người nhưng dễ gần. Con biết lắng nghe góp ý và có cố gắng để thay đổi, cải thiện những điểm yếu của bản thân.
Stella đã làm quen thêm được với một số bạn, đã dần tự tin hơn. Con đã biết tự lập, tự biết chăm sóc bản thân hơn.
Con cần chủ động hơn trong giao tiếp và tăng cường, tích cực tham gia các hoạt động nhóm. Con nên sắp xếp thời gian sinh hoạt khoa học và ăn uống cân đối, khoa học hơn.