Nguyễn Thuỵ Khanh

2023
Trại hè: Singapore

Thuỵ Khanh – (Flendia) là một cô bé vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Trong sinh hoạt trại hè, con rất chủ động và tuân thủ nội quy trại hè tốt.

Qua tiếp xúc và quan sát các cô nhận thấy con là một người biết nghĩ, biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Flendia cũng sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình khi ai cần sự trợ giúp. Thời gian ở trại hè, con thể hiện sự mạnh dạn qua việc kết thân và giao lưu với nhiều bạn mới. Về Việt Nam, các cô hy vọng rằng con hãy tiếp tục cố gắng chăm chỉ học tập để đạt được những mục tiêu học tập mà con đã đặt ra con nhé!