Nguyễn Trần Hạ Lan

2023
Trại hè: English Fella

Hạ Lan – (Larissa) là một cô bé hướng nội, ít nói, hơi trầm tính nhưng rất dễ gần. Con biết lắng nghe góp ý và có cố gắng để thay đổi, cải thiện những điểm yếu của bản thân. Con đã làm quen thêm được với một số bạn, đã dần tự tin hơn.

Về học tập, mọi kĩ năng của Larissa được nâng cao và nhìn thấy nhiều sự tiến bộ do sự tập trung, quyết tâm đạt được mục tiêu của con. Hãy cố gắng duy trì và phát huy thêm con nhé!