Nguyễn Trần Hạ Vy

2023
Trại hè: English Fella

Hạ Vy – (Arme) là một cô bé vui vẻ, hoạt bát, dễ hoà nhập. Con tuân theo nội quy và hướng dẫn của giáo viên, tích cực tham gia và phát biểu trong lớp học. Con luôn có ý thức cố gắng phát triển tốt hơn về bản thân.

Về học tập con chăm chỉ, nghiêm túc trong việc học tiếng Anh của mình. Con có thái độ tốt trong học tập và luôn cố gắng hoàn thành tốt việc học trên lớp. Hiện tại con đang đi đúng với lộ trình của mình, cố gắng duy trì và phát huy thêm nữa con nhé!