Nguyễn Trần Hạ Vy

2022
Trại hè: Singapore

Vy mạnh dạn, hòa đồng với các bạn, biết cách chia sẻ sở thích cá nhân với các bạn, nhanh chóng thích nghi với các bạn trong Camp. Luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong lúc cần.

Con đã mạnh dạn nói tiếng Anh trước cả lớp, dù tiếng Anh chưa tốt nhưng con rất nỗ lực chuẩn bị phần thuyết trình, tranh biện của mình. Trong các hoạt động ngoại khóa, con rất chủ động và mạnh dạn. Con cũng nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, văn hóa mới.