Nguyễn Triều Hiển Long

2022
Trại hè: JIC

Hiển Long – một chàng trai hay cười, ấm áp, biết san sẻ với bạn bè. Con cũng đã biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập, tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến, có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.