Nguyễn Triều Nhã An

2022
Trại hè: JIC

Nhã An hướng ngoại, hòa đồng, chăm chỉ. Tuy có chút hơi nóng nảy trong khi xử lý vấn đề, nhưng An rất biết quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh đấy ạ!