Nguyễn Tú Minh

2022
Trại hè: JIC

Tú Minh là một cô gái cá tính, tự lập, chăm chỉ, và hòa đòng. Nền tảng tiếng Anh  và khả năng giao tiếp của con khá tốt. Con cần ăn uống, nghỉ ngơi khoa học để có sức khoẻ tốt hơn nhé!