Nguyễn Việt Hà

Position: JIC

Việt Hà là một cô bé có khả năng tự học và tự chủ bản thân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt. Con sống chan hòa với mọi người, luôn vui vẻ và truyền được năng lượng tích cực cho người xung quanh!