Nguyễn Yến Nhi

2023
Trại hè: Singapore

Yến Nhi – (Lily) đã luôn luôn duy trì năng lượng vui vẻ, tích cực đến cho tất cả mọi người trong đoàn. Lịch trình hoạt động của đoàn khá liên tục, có những hôm phải đi bộ đến gần 20,000 bước, nhưng Nhi chưa bao giờ kêu ca hay phàn nàn. Con luôn tươi cười và hăng hái tiến lên, không từ chối bất kỳ thử thách nào, Nhi đã truyền động lực đến tất cả mọi người trong đoàn. Con hãy luôn giữ tinh thần đó và phát huy hơn nhé!