Phạm Gia Bách

2022
Trại hè: Singapore

Gia Bách hơi nhút nhát một chút, nhưng rất điềm đạm dễ thương, biết quan tâm mọi người. Con chủ động dậy sớm và luôn luôn đúng giờ, có tinh thần cầu tiến trong học tập, tích cực đóng góp xây dựng bài vở.