Phạm Ngọc Thảo Nhiên

2023
Trại hè: Singapore

Phạm Ngọc Thảo Nhiên – (Dream) là một cô bé hồn nhiền, con có khiếu hài hước, con thích trêu chọc mọi người, đôi khi con hơi lơ đãng và mất tập trung.
Dream đã dạn dĩ, tự tin hơn trong giao tiếp và làm quen bạn mới. Con đã làm quen được nhiều bạn bè mới. Học hỏi được thêm nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.
Con nên chủ động hơn trong lớp học cũng như các hoạt động cùng đội nhóm, tích cực mạnh dạn phát biểu ý kiến.