Phạm Nhật Minh

2022
Trại hè: JIC

Một chàng trai trầm tính, ít nói, nhưng biết cách quan tâm những người xung quanh. Nhật Minh cũng khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cần phát huy hơn nữa nhé!