Phạm Phương Anh

2022
Trại hè: Singapore

Phương Anh là cô gái cực kỳ tận tâm, chu đáo có khả năng giao tiếp tốt trách nhiệm trong công việc. Con cũng là người sáng tạo và có khiếu hài hước tuyệt vời. Con nhanh chóng thích nghi được môi trường mới, chủ động và tự tin diễn thuyết. Con cũng xây dựng được mối quan hệ rất tốt với các bạn trong Camp. Con tự lập và biết cách sắp xếp công việc các nhân, công việc tập thể hợp lý. Con tuân thủ kỷ luật Camp rất tốt.