Phạm Tiền Phong

2022
Trại hè: Singapore

Phong là chàng trai khá trầm tính, ít nói, nhưng con khá hợp tác trong việc học cũng như các hoạt động khác, và luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.