Phạm Vũ Cát Tường

2022
Trại hè: Singapore

Cát Tường là cô bé hoà đồng, dễ mến, hơi e ngại rụt rè với môi trường mới bạn bè mới. Nhưng sau đó con đã dạn dĩ hơn, cũng tham gia hết mình trong các giờ học và ngoại khoá, nghiêm túc tuân theo nội qui và hướng dẫn của giáo viên.