Phan Hà Thanh Trúc

2023
Trại hè: English Fella

Thanh Trúc – (Sella) mang đến một tinh thần tích cực, vui vẻ, thân thiện với mọi người trong Camp. Con luôn năng động, chủ động tham gia mọi hoạt động học tập và ngoại khoá. Con có thể lan toả tinh thần của mình tới các bạn trong nhóm khi hoạt động cùng nhau, mang tới kết quả cao trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Sella kết nối tốt với thầy cô. Trong học tập, con rất chăm học và quyết tâm, mọi kĩ năng của con được nâng cao và nhìn thấy nhiều sự tiến bộ, do nhờ vào sự tập trung quyết tâm đạt được mục tiêu của con.