Phan Quý Thanh Hải

2020
Trại hè: VSLC

Thanh Hải tham gia tích cực vào các công việc của nhóm, tự tin nêu lên quan điểm cá nhân, tích cực trong việc muốn tìm ra khuyết điểm của bản thân và thực sự mong muốn cải thiện nó. Con cũng đã cởi mở hơn với mọi người so với những ngày đầu đến với VSLC.

Thanh Hải và team của mình đã dành huy chương đồng và danh hiệu dự án nhân đạo.