Tạ Gia Nghi

2023
Trại hè: Singapore

Tạ Gia Nghi – (Kelly) là cô bé hướng nội, ít chủ động giao tiếp với mọi người nhưng dễ gần, hoà đồng. Hợp tác, nghiêm túc trong giờ học và các hoạt động cùng đội nhóm. Con đã năng động, dạn dĩ hơn trong giao tiếp.
Kelly đã làm quen thêm với một số người bạn mới, trải nghiệm nhiều nơi, và rèn luyện sức khoẻ. Kelly chia sẻ đã cải thiện hơn về các kĩ năng trong tiếng anh đặc biệt là kĩ năng nghe. Con đã khám phá và có nhiều trải nghiệm mới mẻ.
Con nên chủ động hơn trong giao tiếp với bạn bè. Nên sắp xếp ăn uống cân đối khoa học hơn và nên tăng cường các hoạt động vận động giúp nâng cao về sức khoẻ