Tạ Nguyễn Hiền Trang

2022
Trại hè: JIC

Hiền Trang có tinh thần cầu tiến, luôn cố gắng học tập, có nhiều tiến bộ sau các bài kiểm tra. Trong cuộc sống, con cũng chủ động và biết quan tâm người khác.