Trần Anh Thái

2023
Trại hè: WE Academy

Anh Thái là bạn nam sống rất tình cảm. Anh Thái lúc nào cũng đi theo các cô, cho các cô bánh kẹo. Đời sống cá nhân Thái tốt, Thái biết tự lo cho bản thân mình, tinh thần học tập Thái tốt.
Thái chịu khó học và nói tiếng Anh,các cô kỳ vọng sau trại hè Thái sẽ tiếp tục học tiếng Anh để tiến bộ hơn nữa vì năm sau Thái đã thi tuyển sinh vào lớp 10 và Thái đã đặt nguyện vọng được vào một trường có số điểm rất cao.