Trần Đặng Xuân Nghi

2022
Trại hè: Singapore

Xuân Nghi là bạn nhỏ thông minh, có trí nhớ và óc quan sát tốt. Con biết quan tâm nhường nhịn, chia sẻ và yêu thương những người xung quanh, đặc biệt luôn theo sát nội quy và tham gia các hoạt động với thái độ tích cực hết mình.