Trần Duy Bách

2022
Trại hè: Singapore

Duy Bách là cậu bé ngoan, lễ phép, hiền lành, được mọi người xung quanh yêu quý. Con luôn mang trong người một nguồn năng lượng tích cực, luôn luôn tươi cười và khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ theo. Con rất tích cực, xung phong xây dựng bài vở trên lớp, và chủ động trong các hoạt động nhóm, tự tin phát biểu và thể hiện quan điểm ý kiến của riêng mình.