Trần Gia Hân

2022
Trại hè: Singapore

Michelle là cô gái điểm tĩnh, quyết đoán và dễ chịu. Cách con xử lý các vấn đề đều khá nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Kỷ luật của con cũng rất tốt. Con hơi ít nói, nhưng khi nói chuyện được thì đối phương sẽ thấy con rất thú vị và tốt bụng. Con chủ động trong các công việc nhóm, tự tin thuyết trình trước cả lớp. Lập luận và trình bày rất logic và dễ hiểu. Con hào hứng trong các hoạt động ngoại khóa. Con cũng rấ tự lập và biết sắp xếp công việc cá nhân tốt, con tuân thủ tốt các kỷ luật trong trại hè.