Trần Gia Hưng

Position: Singapore

Gia Hưng là cậu bé rất cởi mở, thân thiện, biết quan tâm mọi người. Con luôn chủ động và tích cực trong học tập, có tinh thần cầu tiến.