Trần Hải Nam

2023
Trại hè: Singapore

Trần Hải Nam – (Fynn) là một cậu bé hồn nhiên, vô tư. Đôi khi con hơi ồn ào và không tập trung cần được mọi người nhắc nhở nhưng con là một cậu bé vui vẻ, tốt tính và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.
Đôi khi Fynn không nghiêm túc trong lớp học nhưng con cũng rất chịu khó tham gia phát biểu, xây dựng bài học. Con mạnh dạn khi chia sẻ các ý kiến cá nhân.
Con nên học cách lắng nghe và tập trung hơn trong các hoạt động tập thể. Con nên học cách bảo quản tốt đồ dùng cá nhân và sắp xếp thời gian sinh hoạt được khoa học hơn.