Trần Minh Đạt

2022
Trại hè: Singapore

Minh Đạt vui vẻ, hòa đồng với hầu hết các bạn, chủ động giúp đỡ thầy cô và bạn bè, ga lăng. Trong lớp hoàn thành đủ yêu cầu của giáo viên đưa ra, con đã cố gắng trong học tập. Đôi lúc có hơi nóng tính nhưng sau khi nghe các cô giải thích và đưa lời khuyên cũng đã cố gắng cải thiện.