Trần Minh Quang

2022
Trại hè: Singapore

Minh Quang là chàng trai có cá tính, biết điều mình muốn, có chính kiến và rất mạnh mẽ nhưng cũng rất tình cảm. Con cũng rất độc lập và tự lập. Con đã thích nghi với môi trường sống mới. Con cũng biết cách hòa nhập cùng bè bạn, khi được giao nhiệm vụ, dù khó nhưng con cũng rất nỗ lực. Con biết cách chia sẻ và làm cho các bạn xung quanh yêu quý mình.