Trần Nghĩa Hùng

2022
Trại hè: Singapore

Nghĩa Hùng là chàng trai giải quyết mọi vấn đề rất tuyệt vời. Con là người rất thông minh và có suy nghĩ logic. Con khá hiếu động và hơi hậu đậu 1 chút. Con dễ dàng kết bạn mới và hoà nhập cùng với tất cả các bạn. Con tự tin, ham học hỏi, chủ động và tự tin. Con là 1 trong các bạn thích nghi tốt nhất với sự khác biệt giữa Singapore và Việt Nam. Tiếng Anh của con cũng rất tốt, con có khả năng thuyết trình và tranh biện rất tốt.