Trần Ngọc Trâm Anh

2023
Trại hè: English Fella

Trâm Anh – (Ellie) là một cô bé ngoan hiền, hướng nộ,i ít chủ động giao tiếp với mọi người nhưng rất dễ gần. Sau 4 tuần, con đã làm quen và thân với các bạn trong Camp, đã dần tự tin hơn. Đặc biệt, con đã biết cách tự lập, tự chăm sóc bản thân.

Trong học tập, con rất chăm chỉ, có mục tiêu rõ ràng, mọi kỹ năng của con được nâng cao và nhìn thấy nhiều sự tiến bộ. Thấy rõ nhất là ở kỹ năng Viết, nhờ vào việc chủ động học từ vựng nhiều hơn mà con đã hoàn thành tốt các bài tập được giao.