Trần Quốc Anh

Position: Singapore

Quốc Anh là cậu bé ít nói, ít chủ động giao tiếp với mọi người nhưng dễ gần, hoà đồng. Con luôn nghiêm túc, hợp tác trong lớp học và các hoạt động cùng nhóm.