Trịnh Yên Bình Nguyên

2022
Trại hè: JIC

Một cô gái nhỏ có cá tính, chủ kiến, nhưng không bướng bỉnh, biết nghe phân tích. Nền tảng tiếng Anh của con cũng khá tốt, cần phát huy những điểm mạnh của bản thân hơn nữa nhé!