Trương Hoàng Quân

2022
Trại hè: Singapore

Hoàng Quân là cậu bé hướng nội, ít chủ động giao tiếp với mọi người nhưng dễ gần, hoà đồng. Tuy đôi khi chưa biết cách xử lý và giải quyết vấn đề cá nhân với bạn bè, nhưng con luôn nghiêm túc, hợp tác trong lớp học và các hoạt động cùng nhóm.