Trương Nguyên Bảo

2022
Trại hè: JIC

Nguyên Bảo là một cậu bé ngoan, cực kỳ chăm chỉ và biết lắng nghe ý kiến của người khác. Con học khá tốt, tiếp thu bài giảng rất nhanh. Xứng đáng là “con ngoan trò giỏi” của trại hè! ^^