Văn Ngọc Bảo Trâm

2022
Trại hè: Singapore

Bảo Trâm không quá sôi nổi trong Camp, con điềm đạm, suy nghĩ cẩn thận và rất tình cảm. Con cũng là 1 trong các học viên có trình độ tiếng Anh khá tốt của Camp. Trong tất cả các nhiệm vụ nhóm con đều góp sức rất tích cực và có trách nhiệm. Con rất có chủ kiến, có tư duy logic tốt, biết cách lập luận và phản biện thuyết phục, cũng biết thông cảm và giúp đỡ cho các bạn trong Camp.