Võ Ngọc Lâm Vy

Position: Singapore

Lâm Vy là cô gái hướng ngoại, tự tin, tự lập, tình cảm, dễ hoà nhập môi trường mới. Con luôn chấp hành nội qui, hướng dẫn của giáo viên một cách nghiêm túc.