Vương Gia Hân

2023
Trại hè: De La Salle

Vương Gia Hân – (Xavia) là một cô bé rất thông minh, hướng nội, ít chủ động giao tiếp với mọi người nhưng rất dễ gần. Ở trại hè, con đã làm quen thêm được với một số bạn, đã dần tự tin hơn và quan trọng nhất là con đã biết tự lập, tự biết chăm sóc bản thân.

Về học tập, mọi kĩ năng của con được nâng cao và nhìn thấy nhiều sự tiến bộ, đặc biệt là kỹ năng viết nhờ vào việc chủ động học từ vựng.

Tuy nhiên, con cần chủ động hơn trong giao tiếp và tăng cường tham gia các hoạt động nhóm nhiều hơn nữa nha!