Đào Thùy Anh

2022
Trại hè: Singapore

Thùy Anh khá ngoan và chủ động trong các hoạt động của team, không để cô nhắc nhở và lo lắng nhiều. Con biết tự chăm sóc bản thân, hòa nhã yêu thương mọi người và có ý thức tốt trong lớp học.