Home Trại đông

Trại đông

Các chương trình trại đông của VietPhil Camp

Trại Đông Quốc Tế “Công Nghệ Xanh ” Tại Singapore Tết 2022

Giới thiệu chung Đối tượng Dành cho con từ 08 đến 17 tuổi Địa điểm tổ chức Singapore Thời gian Trại đông diễn ra trong 1 tuần Khởi hành (dự kiến) 23/01/2023 - 29/01/2023 Số lượng 20 học viên Giới thiệu về Trại đông "...

Trại đông quốc tế (Tết 2022) tại Sydney, Australia

Giới thiệu chung Đối tượng Dành cho con từ 12 tuổi Địa điểm tổ chức Trường Oxford House College (Sydney, Úc) Thời gian 2 tuần Khởi hành (dự kiến) 15/01/2023 - 29/01/2023 Thành phố Sydney - Thành phố đáng đến của Úc Nền...
trai-dong-phap-thuat-2020

Trại Đông Pháp Thuật 2020 dành cho các bạn từ 07-14 tuổi

Trại đông Pháp Thuật 2020 - Giới thiệu chung Đối tượng Dành cho con từ 07 đến 14 tuổi Địa điểm tổ chức An Lạc Eco Farm Resort (Hòa Bình) Thời gian 6 ngày: 26/12 - 31/12/2020 3 ngày: 25/12 -...
trai-dong-vslc

Trại kỹ năng lãnh đạo trẻ VSLC 2020 dành cho bạn từ 12 –...

Giới thiệu chung Đối tượng Dành cho con từ 12 đến 17 tuổi Địa điểm tổ chức An Lạc Eco Resort (Hòa Bình) Thời gian 3 ngày (01/01 - 03/01/2021) Số lượng 30 suất Trong báo cáo “Tương lai việc làm” của Diễn...