Home Trại đông

Trại đông

Các chương trình trại đông của VietPhil Camp

trai-dong-phap-thuat-2020

Trại Đông Pháp Thuật 2020 dành cho các bạn từ 07-14 tuổi

Trại đông Pháp Thuật 2020 - Giới thiệu chung Đối tượng Dành cho con từ 07 đến 14 tuổi Địa điểm tổ chức An Lạc Eco Farm Resort (Hòa Bình) Thời gian 6 ngày: 26/12 - 31/12/2020 3 ngày: 25/12 -...
trai-dong-vslc

Trại kỹ năng lãnh đạo trẻ VSLC 2020 dành cho bạn từ 12 –...

Giới thiệu chung Đối tượng Dành cho con từ 12 đến 17 tuổi Địa điểm tổ chức An Lạc Eco Resort (Hòa Bình) Thời gian 3 ngày (01/01 - 03/01/2021) Số lượng 30 suất Trong báo cáo “Tương lai việc làm” của Diễn...