Nguyễn Hà Đức Tín

Position: JIC

Đức Tín rất sôi nổi và có năng lực phối hợp với bè bạn khi thao tác theo nhóm. Đây là một chàng trai ấm áp, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người nữa!