Nguyễn Phước Bảo Anh

2022
Trại hè: JIC

Bảo Anh có khả năng tự học một mình, và con cũng rất thích việc học. Con chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm, độc lập và có chủ kiến.