Phạm Nguyên Khang

2022
Trại hè: Singapore

Nguyên Khang hiền, năng động, xung phong phát biểu đóng góp bài giảng. Con rất nghiêm túc, luôn đúng giờ. Phát huy hơn nữa Nguyên Khang nhé!