Phạm Quang Minh

2022
Trại hè: JIC

Quang Minh là chàng trai có kỷ luật cao trong học tập và đời sống. Những ngày đầu con còn hơi trầm tính, nhưng về sau, con đã bắt đầu tham gia các hoạt động thể thao, team buiding năng nổ, nhiệt huyết hơn rất nhiều!